Telefon: 0769.059.116

Fără categorie

now browsing by category

 

Asistent Medical Generalist

  • Este cel care:

–   Oferă îngrijiri medicale bolnavilor.asis

–   Monitorizează aspectele îngrijirii medicale inclusiv dieta şi activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea şi înregistrarea progreselor, etc).

–   Administrează tratamente şi medicamente la indicaţiile medicilor.

–   Pregăteşte bolnavii pentru examinare.

–   Supravegheaza starea pacientului

–   Acorda ingrijiri pentru prevenirea complicatiilor in diferite afectiuni

–   Efectueaza explorari functionale si investigatii paraclinice uzuale

–   Dezvoltă şi coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii şi infirmierii etc.

–   Comunica cu pacientii. 

  • Unde lucrează?

–   Spitale; Policlinici

–   Dispensare locale

–   Cabinete medicale particulare

–   Cabinete medicale din cadrul instituţiilor de învăţământ, unităţi de producţie etc. 

  • Ce studiaza?

Pe parcursul celor trei ani de studiu, la specializarea de Asistent medical generalist se vor parcurge 56 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEdCT nr.2713 din 29.11.2007.

 În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaţiilor

Modulul 2        Comunicare profesională

Modulul 3        Anatomia şi fiziologia omului

Modulul 4        Virusologie, bacteriologie, parazitologie

Modulul 5        Biochimie

Modulul 6        Embriologie şi genetică

Modulul 7        Psihologie generală

Modulul 8        Sociologie, politici sociale şi de sănătate

Modulul 9        Biofizică şi imagistică medicală

Modulul 10      Mediu şi sănătate

Modulul 11      Educaţie pentru sănătate

Modulul 12      Farmacologie generală

Modulul 13      Bazele ştiinţei nursingului

Modulul 14      Fiinţa umană şi nursingul

Modulul 15      Semiologie medicală

Modulul 16      Tehnici de nursing şi investigaţii

Modulul 17      Protecţia şi securitatea în muncă

Modulul 18      Administrarea medicamentelor

 

În anul II de studiu se parcurg modulele 19-38, astfel:

Modulul 19      Comunicare în limba modernă

Modulul 20      Management şi legislaţie sanitară

Modulul 21      Epidemiologie şi sănătate publică

Modulul 22      Principii de bază ale cercetării

Modulul 23      Pneumologie şi nursing specific

Modulul 24      Cardiologie şi nursing în cardiologie

Modulul 25      Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie

Modulul 26      Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale

Modulul 27      Chirurgie generală şi nursing în chirurgie generală

Modulul 28      Chirurgie toracică, cardiovasculară şi nursing specific

Modulul 29      ORL şi nursing ORL

Modulul 30      Oftalmologie şi nursing în oftalmologie

Modulul 31      Hematologie şi nursing în hematologie

Modulul 32      Ortopedie, traumatologie şi nursing specific

Modulul 33      Reumatologie şi nursing în reumatologie

Modulul 34      Dermato-venerologie şi nursing specific

Modulul 35      Boli infecto-contagioase şi nursing specific

Modulul 36      Endocrinologie şi nursing în endocrinologie

Modulul 37      Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific

Modulul 38      Nutriţie şi dietetică

 În anul III de studiu veţi parcurge modulele 39- 56, astfel:

Modulul 39      Managementul proiectelor de sănătate

Modulul 40      Calitatea serviciilor de nursing

Modulul 41      Deontologie şi etică profesională

Modulul 42      Psihologie medicală

Modulul 43      Pedagogie

Modulul 44      Cercetare în nursing

Modulul 45      Ginecologie şi nursing în ginecologie

Modulul 46      Obstetrică şi nursing în obstetrică

Modulul 47      Puericultură, pediatrie şi nursing specific

Modulul 48      Neurologie şi nursing în neurologie

Modulul 49      Psihiatrie şi nursing în psihiatrie

Modulul 50      Anestezie – terapie intensivă şi  nursing specific

Modulul 51      Conduita în urgenţe medico-chirurgicale

Modulul 52      Gerontologie, geriatrie şi  nursing specific

Modulul 53      Oncologie şi  nursing în oncologie

Modulul 54      Îngrijiri paliative

Modulul 55      Nursing comunitar

Modulul 56      Îngrijiri la domiciliu

asis-jos

Asistent Medical de Farmacie

Asistent medical de farmacie

  • Este cel care:

–   Colaborează direct cu farmacistul licenţiat îndeplinind sarcini cum ar fi prepararea medicamentelor prescrise pacienţilor (numără, măsoară, cântăresc, amestecă, etc) numerotarea tabletelor, împachetează şi etichetează dozele, etc.

–   Asigura stocul necesar de medicamente in farmacie.

–   Îndeplineşte sarcini de casier, inventariază stocurile, distribuie medicamente, dă relaţii pacienţilor, etc.

–   Utilizează calculatorul, verifică dacă informaţiile din prescripţii sunt corecte, completează formulare specifice, etc.

–   Utilizeaza instrumentarul medical din farmacie in procese tehnologice.

  • Unde lucrează?

–   Farmacii particulare şi de stat.

–   Laboratoare şi farmacii din cadrul spitalelor şi clinicilor particulare, laboratoare galenice.

–   Fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuţie a medicamentelor.

  •   Ce studiaza?

Pe parcursul celor trei ani de studiu, la specializarea de Asistent medical de farmacie se vor parcurge 31 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEdCTnr. 5042 din 27.09.2005 (revizuit in 2007).

În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Comunicare profesională

Modulul 2        Elemente de botanică

Modulul 3        Noţiuni de anatomie şi fiziologie umană

Modulul 4        Noţiuni de virusologie, bacteriologie şi parazitologie

Modulul 5        Propedeutică farmaceutică şi operaţii generale în practica farmaceutică

Modulul 6        Noţiuni de semiologie medicală

Modulul 7        Farmacognozie generală

Modulul 8        Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene

Modulul 9        Chimia compuşilor anorganici farmaceutici

Modulul 10      Elemente de organizare sanitară şi farmaceutică

Modulul 11      Farmacologie generală

În anul II se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 2        Biochimie

Modulul 3        Farmacognozie specială

Modulul 4        Farmacoterapie

Modulul 5        Forme farmaceutice sterile

Modulul 6        Marketing în domeniul farmaceutic

Modulul 7        Tehnologia informaţiei şi comunicării

Modulul 8        Chimia compuşilor cu acţiune asupra sistemului nervos central

Modulul 9        Fitoterapie

Modulul 10      Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

În anul III se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Managementul calităţii

Modulul 2        Managementul proiectelor

Modulul 3        Apiterapie

Modulul 4        Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

Modulul 5        Farmacotoxicologie

Modulul 6        Chimia compuşilor farmaceutici cu acţiuni fiziologice diverse

Modulul 7        Noţiuni de psihologie, etică şi deontologie farmaceutică

Modulul 8        Managementul financiar farmaceutic şi legislaţie

Modulul 9        Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

Modulul 10      Preparate dermo-cosmetice şi de igienă

 Asistent medical de farmacie