Telefon: 0769.059.116

Admitere

Cine se poate inscrie?
Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei 1/2011. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima – absolvirea unui liceu) care urmaresc obiecive cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua – pentru a deveni mai competenti pe piata muncii.
Inscrierea
Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG Slobozia, str. Aleea Pietii nr.8 (In incinta Liceului Tehnologic Inaltarea Domnului), Jud.Ialomita:
  • Diploma de studii (in copie si original);
  • Foaie matricola (in copie si original);
  • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (in copie);
  • Certificat de nastere (in copie);
  • Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne);
  • Adeverinta medicala (de la medicul de familie sau dispensarul de cartier);
  • Cerere si contract tip (se vor completa la secretariatul FEG);
  • Doua fotografii tip bulletin.

slogan

Mobile Theme Switch DEBUG
Current Theme : feg-slobozia
Checking rule
+ Source : Mobile
+ Theme : attitude
Check if isMobile() : false
Rule not valid.
Checking rule
+ Source : Tablet
+ Theme : attitude
Check if isTablet() : false
Rule not valid.


Theme To Be Used : feg-slobozia